Välkommen

Malmö Konsthall tillfälligt stängd

 Den tillfälliga stängningen av Malmö Konsthall och andra verksamheter inom Malmö stad är förlängd till den 31 mars 2021, men kan förkortas om smittspridningen av Covid-19 i Skåne förändras mot det bättre. Fram till dess gör vi vårt bästa för att tillgängliggöra vår nya utställning och vårt program för er digitalt. Även bokhandeln och restaurang SMAK håller stängt.

 Sedan den 24 november är delar av kulturförvaltningens publika verksamheter som vänder sig till en bred allmänhet pausade för att minska smittspridningen i Malmö. De verksamheter som berörs är Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall, Malmö Stadsarkiv, Arena 305 och ReTuren.

  Du kan fortsättningsvis ta del av våra utställningar hemifrån. Vår audioguide ”A guided tour”, som gratis kan laddas ner till telefonen, erbjuder guidade visningar för både barn & vuxna på svenska och engelska.Följ oss på Facebook (@konsthall.malmo) eller Instagram (@malmokonsthall) för uppdateringar om filmade visningar. Vi hoppas få välkomna er tillbaka snart igen!

CEIJA STOJKA

30.1 – 23.5 2021

Ännu inte öppen för publik, öppning senast 1 april // Not yet open for public, opening April 1st at the lastest

Läs mer

Utskriftsversion