James Richards. "Phrasing", 2018, tredelad digital projektion, loop. Courtesy konstnären; Cabinet, London; Galerie. Foto: Frank Kleinbach

SPEED II

16.3 – 26.5 2019

James Richards och Leslie Thornton med Horst Ademeit, Adelhyd van Bender, Bruce Conner, Emily Feather, Terence McCormack och Jens Thornton

SPEED II består av verk som producerats till utställningen av konstnärerna James Richards och Leslie Thornton samt en ”utställning i utställningen” sammanställd av Richards. Här ingår verk av Horst Adelmeit, Adelhyd van Bender, Bruce Conner, Emily Feather, Terence McCormack och Jens Thornton. Curatorer för SPEED II är Fatima Hellberg, chef Künstlerhaus Stuttgart och James Richards i samarbete med utställningsdesigner Matt Fitts. Curatorteamet har anpassat utställningen, som visats på Künstlerhaus Stuttgart under 2018, för Malmö Konsthalls utställningsrum.

Flera av verken i grupputställningen ger ett intryck av att vara skapade mot bakgrund av kalla kriget, en era präglad av rädsla och självdestruktivitet som emellanåt ter sig kusligt lik vår egen samtid. Utställningen rymmer en atmosfär fylld av manisk energi, en återkommande fascination för röntgen och radioaktiv strålning, av ritualer som förmår förändra medvetandet, samt en systematisk arkivering och dokumentering med paralleller till vetenskaplig forskning.

SPEED II har uppstått ur en impuls att samarbeta där en egen spekulativ monolog kan omvandlas till dialogisk praktik. Utställningens två nyproducerade verk – James Richards storskaliga videomural Phrasing och Leslie Thorntons film Cut from Liquid Snake – har uppstått ur detta ”tredje medvetande”, två personers skilda tankesätt i en gemensam skapelseprocess som präglas av samarbete och ifrågasättande.

Thornton och Richards arbete med utställningen startade 2017, delvis med utgångspunkt i en gemensam stipendievistelse på CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) utanför Genève, världens största partikelfysiklaboratorium.

Utställningen är sammanställd och producerad av Künstlerhaus Stuttgart i samarbete med Malmö Konsthall. Den första versionen av SPEED visades 30.6–14.10 på Künstlerhaus Stuttgart.

Bild: James Richards, Phrasing, 2018, tredelad digital projektion, loop. Courtesy konstnären; Cabinet, London; Galerie. Foto: Frank Kleinbach

 

Pressbilder

Utskriftsversion

öppet alla dagar 11-17, onsdagar 11-21 • fri entré
hitta hitidag • nyhetsbrev • facebookinstagram

Om cookies