Ragna Bley. "Clicks and talk", 2016.

RAGNA BLEY OCH INGER EKDAHL

1.2 – 12.4 2020

Ragna Bley är en ung målare som med olika metoder undersöker abstraktionens språk i storskaliga verk på duk. Färger och former ger i hennes konstnärskap intryck av att växla mellan det artificiella och det organiska, nästan som i levande kemiska processer. I verktitlarna uttrycks ett intresse för ämnen som litteratur, naturvetenskap, science-fiction och biopolitik.

För Malmö Konsthall gör Ragna Bley en utställning med nya målningar som är producerade under 2017 och 2018. En verkserie visas i utställningshallen, men en serie, där dukarna har preparerats med pigment, kommer att monteras utomhus på konsthallens innergård. Här tillåts vädrets omständigheter under utställningsperioden påverka och frammana det färdiga, målade resultatet: en okontrollerbar abstraherande bildmässig process som ställs mot konstnärens egna, kontrollerade arbete i ett slutet rum.

Ragna Bley är född 1986 i Uppsala. Hon lever och arbetar i Oslo.

Bild: Ragna Bley. Clicks and talk, 2016.

Mer information om Inger Ekdahls utställning kommer inom kort.

Pressbilder

Utskriftsversion