MICKE BERG
Stockholm blues - Svart/vita fotografier 1989-94.

15.5 – 15.6 1997

(mellanrummet)

Serien Stockholm Blues har tillkommit under en period av fem år. Det Stockholm som mötte Micke Berg när han återvände hem var ett Stockholm han inte kände igen – känslokallt och aggressivt. Micke Berg blev upprörd och bestämde sig för att skildra detta tillstånd. Han höll på i fem år. Bilderna blev även en bok, den nionde i ordningen, med text av Nina Lekander, ”Stockholm Blues”, (Journal Förlag 1994)

Micke Berg är född 1949 i Lycksele och bosatt i Stockholm. Han är fil.kand. och fotograf. Micke Berg har haft drygt femtio utställningar runt om i Sverige och utomlands.

Utskriftsversion