Michael Rakowitz. "The invisible enemy should not exist", 2018. Beställd av Mayor of London Fourth Plinth Programme. Foto: GLA/Caroline Teo.

MICHAEL RAKOWITZ
The Invisible Enemy Should Not Exist

14.9 – 17.11 2019

I spåren efter USA:s invasion av Irak 2003 försvann drygt 8 000 konsthistoriska föremål från Iraks nationalmuseum i Bagdad, som en följd av plundringar av museet. Det är inte bara en nationell förlust, utan en förlust för hela mänskligheten som Michael Rakowitz uttrycker det. Sedan 2007 har den amerikansk-irakiske konstnären arbetat med att återskapa dessa förlorade historiska objekt med hjälp av varuförpackningar och tomma konservburkar för produkter från Mellanöstern som kan köpas i USA.

Med anledning av den religionspolitiska auktoritära Islamiska Statens (IS) offensiver i Irak använder konstnären även samma metod för att återskapa statyer och konstföremål från arkeologiska fyndplatser som IS avsiktligt och metodiskt förstört under senare år. Rakowitz projekt och verkserier har det gemensamma namnet The Invisible Enemy Should Not Exist. Mellan 2018 och 2020 utgör en skulptur ur projektet det senaste inslaget i utställningsserien The Fourth Plinth på Trafalgar Square i London.

Malmö Konsthall kommer 2019 att presentera Room G, Northwest Palace of Nimrud (2018). Det är en serie reliefer som tidigare fanns i ett assyriskt palats och som upptäcktes under de arkeologiska utgrävningarna av den historiska staden Nimrud, belägen söder om Mosul. Staden sprängdes och jämnades med marken av IS under 2015.

Michael Rakowitz är född 1973. Han är bosatt och verksam i Chicago.

Bild: Michael Rakowitz. The invisible enemy should not exist, 2018. Beställd av Mayor of London Fourth Plinth Programme. Foto: GLA/Caroline Teo.

 

Pressbilder

Utskriftsversion