Ragna Bley. "Clicks and talk", 2016.

Ragna Bley

7.12 – 23.2 2020

Ragna Blev är en ung målare som med olika metoder undersöker abstraktionens språk i storskaliga verk på duk. Färger och former ger i hennes konstnärskap intryck av att växla mellan det artificiella och det organiska, nästan som i levande kemiska processer. I verktitlarna uttrycks ett intresse för ämnen som litteratur, naturvetenskap, science-fiction och biopolitik.

För Malmö Konsthall gör Ragna Bley en utställning med nya målningar som är producerade under 2017 och 2018. En verkserie visas i utställningshallen, men en serie, där dukarna har preparerats med pigment, kommer att monteras utomhus på konsthallens innergård. Här tillåts vädrets omständigheter under utställningsperioden påverka och frammana det färdiga, målade resultatet: en okontrollerbar abstraherande bildmässig process som ställs mot konstnärens egna, kontrollerade arbete i ett slutet rum.

Ragna Blev är född 1986 i Uppsala. Hon lever och arbetar i Oslo.

Bild: Ragna Bley. Clicks and talk, 2016.

 

Pressbilder

Utskriftsversion

öppet alla dagar 11-17, onsdagar 11-21 • fri entré
hitta hitidag • nyhetsbrev • facebookinstagram

Om cookies