KONSTLYFTET: Berg, snäckor och binära tal

8.9 – 30.9 2021

Verkstan

I utställningen Konstlyftet: Berg, snäckor och binära tal visas verk skapade av deltagarna i Konstlyftet 2.0, ett skapande projekt som riktar sig till vuxna personer med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning.

Under sommaren har grupper från tolv LSS-boenden i Malmö under fyra tillfällen var arbetat med konstnären Nina Jensen och skapat med inspiration från utställningen med José Leonilson på Malmö Konsthall. De deltog i ett uppsökande besök på boendet och tre workshops på konsthallen. Den egna kreativiteten har fått ta plats och utvecklas. Mellan besöken har deltagarna arbetat i en skissbok med egna idéer eller utifrån hemuppgifter. Tanken med skissboken var att hitta inspiration i vardagliga händelser och objekt omkring sig. Ett av materialen som fanns i verkstan var naturmaterial som snäckor och pinnar som exempel på hur man kan hitta inspiration i sin omgivning. Deltagarna har inspirerats av hur Leonilson arbetade självbiografiskt och med funna material. I utställningen visar varje deltagare flera verk. I utställningen visas även verk av deltagare från fyra grupper från Daglig verksamhet enligt LSS som tidigare deltagit i fördjupat arbete inom Konstlyftet.

Konstlyftet 2.0 är en vidareutveckling av en tidigare verksamhet på Malmö Konsthall, som nu sker i samarbete med funktionsstödsförvaltningen i Malmö Stad och MKB Fastighets AB. Projektet har genomförts i samarbete med Funktionsstödsförvaltningen Malmö Stad och MKB Fastighets AB. Konstlyftet 2.0 innefattar även ett gestaltningsuppdrag som kommer att invigas i november i kvarteret Trevnaden på Sofielund. Tre deltagare från Holmgången DV gör varsitt offentligt konstverk inomhus och utomhus, under handledning av konstnärerna Karin Hasselberg Mang och Cecilia Wendt. Stort tack till alla deltagare och personal!

Konstnär och projektledare: Nina Jensen
Projektledare och pedagoger: Antje Nilsson och Ylva Brännström, Malmö Konsthall

Utskriftsversion