Ana Jotta. "Jotas: Collecção de Jotas #7. Courtesy ProjecteSD Barcelona. Photo: Roberto Ruiz

THREE MORAL TALES
Ana Jotta
Joëlle de La Casinière
Anne-Mie Van Kerckhoven

15.6 – 25.8 2019

Curator: François Piron

Vernissage 14.6 18–21. Välkommen!
 
Den här utställningen är en övning i att fläta samman – eller i att släppa taget. Hur kan verk av tre konstnärer som inte känner varandra, aldrig har träffats och som utvecklat sina konstnärskap på olika håll, tala med varandra, mötas och länkas samman för att till slut bli till en enda utställning?

Joëlle de La Casinière från Bryssel, Ana Jotta från Lissabon och den i Antwerpen verksamma Anne Mie Van Kerckhoven har alla gemensamt att de inte brytt sig om trender inom samtidskonsten. De har i sina karriärer oförtröttligt arbetat för att undgå att kategoriseras eller placeras i fack: istället har de följt sina egna vägar, undvikt mittfåran och vägrat låta sig påverkas av konstmarknadens och institutionernas svängningar. Ibland har de skapat alter egon, dolt eller på lekfulla sätt ändrat sina namn som en slags reaktion på den utbredda varumärksfixeringen av konstnärer inom konstvärlden, och på den marginalisering som de påtvingats inte bara i egenskap av att vara kvinnliga konstnärer utan också som konstnärer verksamma i perifera, europeiska städer. Paradoxalt nog har de genom denna marginalisering kunnat arbeta mot strömmen och kunnat förhålla sig medvetet flexibla inför olika medier och stilar. De har anammat ett egensinnigt formspråk och haft den totala friheten som sin enda regel.

Med respekt för deras frihet och excentricitet strävar inte utställningen efter att ge en komplett översikt över deras konstnärskap. Istället försöker den medvetet undvika varje tendens till kronologisk presentation genom att blanda nyproducerade verk med verk från de senaste fyra årtiondena.

Bild: Ana Jotta, Jotas: Colecção de Jotas #7, odaterad. Courtesy ProjecteSD, Barcelona. Foto: Roberto Ruiz.

Pressbilder

Utskriftsversion