ÅKE HODELL: MOTSTÅND

19.3 – 22.5 2022

Åke Hodell (1919-2000) var stridspiloten som blev poetisk rebell och språklig förnyare i motståndets och antikrigsrörelsens tjänst. Konstnärligt rörde sig Åke Hodell i sin verksamhet i gränslandet mellan satir, ljudpoesi och samhällskritik. Han kom att utgöra en motor i ett experimenterande avantgarde i Sverige från 1950-talet och framåt. 

I Hodells konstnärskap finns en linje som tidigt utgår från ett modernistiskt förhållningssätt till språket och därefter från 1960-talets början övergår till konkreta, ljudbaserade verk. Åke Hodell var i sin konst tidigt ute med att kommunicera politiska och antinazistiska budskap, t ex igevär (1963). Under 40-talet hade Hodell lett arbetet på Malmö barnteater på Amiralen i Folkets Park, och 1944 skrev han pjäsen Rännstensungar, som även filmatiserades. Bland hans folkliga kvarlåtenskap kan räknas hejaramsan ”Sassa Brassa Mandelmassa”.

Hodells verk utgör också inspirationskälla till ett program med live-akter där inbjudna musiker och ljudpoeter på olika sätt relaterar till Hodells verk. Live-akterna kommer inte bara aktivera utställningen utan också lyfta fram Hodells förmåga att både utmana konsten och samhällsklimatet.  

Åke Hodell: Motstånd på Malmö Konsthall har sammanställts av curator Elena Wolay och presenterar såväl konstnärens mest kända som mer sällan visade verk. Utställningen uppstod i samarbete med Fia Backström och visades först på Tensta Konsthall 2020-2021 där de rönte stor uppmärksamhet. Inför visningen på Malmö Konsthall har Elena Wolay bland annat bjudit in Ulla Wiggen och Loulou Cherinet för att sätta dagens konstnärskap i relief till Åke Hodell

Pressbilder

Bild: Åke Hodell – Love is the first seed of sole 1980, Foto: Jean-Baptiste Béranger

Utskriftsversion