COVID 19 – HUR PÅVERKAS MALMÖ KONSTHALL?
Vi håller öppet alla dagar 11–17

13.3 – 10.5 2020

Malmö Konsthall har öppet som vanligt. Vi tar spridningen av coronaviruset på allvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Beslut av regeringen:

Regeringen har beslutat om ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Detta som en åtgärd att minska spridningen av smitta av coronaviruset. Du kan besöka våra utställningar som vanligt, däremot har vi för tillfället ingen annan programverksamhet på Konsthallen. 

Vilka åtgärder gör Malmö Konsthall för att undvika smittspridning? 

Vi stärker upp städ- och hygienrutiner för att säkerställa att du har en ren miljö att vistas i under ditt besök. Vi rengör löpande områden som är extra utsatta och ofta i kontakt med händer. 

Vad ska jag tänka på när jag besöker er verksamhet?  

Som besökare ska man följa de generella tipsen från Folkhälsomyndigheten:  

  • Stanna hemma om du är sjuk. 
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.  
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Hosta och nys i armvecket, då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning. 
  • Tänk på att hålla avstånd till andra personer för att undvika smittspridning. 

Kommer programmet/utställningen/eventet jag tänkt besöka bli av? 

Utställningarna på Malmö Konsthall fortsätter som planerat, tills det att något annat anges.  

Varför har Malmö Konsthall inte stängt med tanke på smittspridning? 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Malmö stads verksamheter att inte göra några egna bedömningar, eller ta egna beslut i annan riktning än den nationella rekommendationen. Malmö stad följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan påverka kommunal verksamhet. Kommunen gör förebyggande och förberedande åtgärder. Malmö stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. 

s mer: https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med…/Trygghet-och-sakerhet/Krisberedskap–sakerhet/Information-covid-19.html 

Förändringar kan komma att ske och vi uppdaterar denna information löpande. 

Senast uppdaterad: 2020-05-06 klockan 14:43 

Utskriftsversion