Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för webbplatsen för Malmö konsthall

Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur konsthall.malmo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Konsthallens webbplats kommer att ersättas med en ny som kommer att uppfylla samtliga tillgänglighetskrav. Den beräknas vara klar i januari 2021.


Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?
Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från konsthall.malmo.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.
Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till heidimatilda.hakala@malmo.se, kommunikatör på Malmö Konsthall.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
Bristande förenlighet med lagkraven

• Koden följer inte html-standarden korrekt. Det gör att sidan kan fungera sämre i vissa webbläsare.
• Alternativtext saknas för enstaka bilder.
• Kontrastkraven uppfylls inte.
• Rubriken H1 saknas för samtliga sidor.
• Rubriknivåer saknas/hoppas över.
• Länkar urskiljs enbart med färg
• Ledtexter saknas för inmatningsfält
• Nav-element saknas
• Språkkod saknas

Hur vi testat webbtjänsten
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB.
Senaste bedömningen gjordes den 10 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2020.

Utskriftsversion