Om Malmö Konsthall

chevron-right chevron-left

Malmö Konsthall, som öppnades 1975, har ett av Sveriges största rum för den samtida konsten. Arkitekten Klas Anshelm har här skapat ett utställningsrum med stor flexibilitet, en generös rymd och ett fantastiskt ljus. ’’En stor, låg betonglåda öppen mot parken och himlens ljus’’, beskrev Anshelm själv sin skapelse. Byggnadsmaterialen är ljusa och enkla; betong, glas, trä och aluminium. Större delen av hallen har ett tak byggt som ett fackverk av 550 ljuskupoler. Takhöjden varierar. Ljusschaktet – med högre takhöjd – har stora snedställda takfönster åt norr. Klas Anshelm fick idéer till konstruktionen vid ett besök i skulptören Constantin Brancusis parisateljé. Resultatet är en konsthall som är både funktionell och estetisk. Ett utställningsrum som inbjuder konstnären till oändliga utmaningar.

Malmö Konsthall arrangerar årligen ett flertal utställningar med internationell inriktning.

Malmö Konsthall renoverades 1994. Då byggdes utställningshallen och den angränsande äldre tegelbyggnaden, det s.k. Hantverkshuset, samman. På så sätt skapades nya utrymmen för bokhandel, restaurang, C-sal och barnverksamhet samt en mindre utställningsyta – Mellanrummet.

Malmö Konsthalls främsta uppgift är att visa både internationell och nationell konst från modernismens klassiker till aktuella experiment. Genom åren har visats utställningar med bland andra Munch, van Gogh, Kandinsky, Klee, Miró, Giacometti, César, Keith Haring, Andres Serrano, Louise Bourgeois, Peter Greenaway och Tony Cragg. Senare utställningar inkluderar Olafur Eliasson, Ernesto Neto, David Shrigley, Mike Nelson, Joan Jonas, Damian Ortega, Rosa Barba och Michael Rakowitz.

Gränserna mellan de olika konstarterna hålls öppna genom kringarrangemang: teater, film, poesi, video, multimedia, musik, föreläsningar och debatter. Parallellt med utställningarna bedrivs en omfattande pedagogisk verksamhet för både barn och vuxna. Det finns dessutom möjlighet att boka privata visningar av pågående utställning. Varje år har Malmö Konsthall omkring 200 000 besökare.

MELLANRUMMET kompletterar verksamheten med mindre utställningar och här finns även information och service för besökaren.

C-SALEN används idag som auditorium.

BOKHANDELN erbjuder förutom Malmö Konsthalls egen produktion av kataloger, affischer, vykort m.m. ett brett urval konstlitteratur från olika förlag och museer i hela världen. Konstnärer stödjer Malmö Konsthall med grafiska upplagor och multiplar som också finns till försäljning.

 

Utskriftsversion