Cecilia Nkolina
Dramatiker och översättare från Malmö verksam på Teater InterAkt. Arbetar sedan 2015 med communityteater tillsammans med personer med erfarenhet av migration. Har skrivit ett tiotal pjäser delvis baserade på livsberättelseintervjuer. Aktiv i föreningen Malmös samlade röster sen starten, ordförande sen 2021.

Mattias Gardell
Nathan Söderblomprofessor i jämförande religionsvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Disputerade 1995 på en avhandling om svart religiös nationalism i USA och har sedan dess utforskat spänningsfältet religion, politik, rasism och våld i ett femtontal projekt på olika håll i världen. Författare till Raskrigaren (2015) om den rasistiske seriemördaren Peter Mangs och nu aktuell med boken Lone Wolf Race Warriors and White Genocide (Cambridge, 2021).

Nicolas Lunabba
Verksamhetsansvarig organisationen Helamalmö. Har arbetat socialt med barn och unga i snart tjugo år. Mest verksam i de så kallade utsatta områdena i Malmö. Stort fokus på rättvise-/hållbarhetsfrågor.

Sima Wolgast
Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Lektor och forskare i socialpsykologi och muntlig historia, vid Lunds Universitet. Projektledare för ”Helamalmö projektet” där livsberättelser samlas in, som kulturföreningen ”Malmös samlade röster” förtillfället driver. Har jobbat kliniskt med psykiskt ohälsa och jobbar förnärvarande med forskningsprojekt som rör kreativitet, livsberättelser, rasism och diskriminering, minoritetsstress och ohälsa.

Utskriftsversion