SPEED II

16.3 – 26.5 2019

James Richards och Leslie Thornton med Horst Ademeit, Adelhyd van Bender, Bruce Conner, Emily Feather, Terence McCormack och Jens Thornton

Läs mer

THREE MORAL TALES
Ana Jotta
Joëlle de La Casinière
Anne-Mie Van Kerckhoven

15.6 – 25.8 2019

Läs mer

MICHAEL RAKOWITZ
The Invisible Enemy Should Not Exist

14.9 – 17.11 2019

Läs mer

RAGNA BLEY

7.12 – 23.2 2020

Läs mer

Utskriftsversion