Information till lärare

SKOLVISNINGAR
Malmö Konsthall anordnar gratis dialogbaserade skolvisningar för förskolor, grundskole- och gymnasieklasser tisdag – torsdag kl. 9 – 17, samt fredagar kl. 11 – 17.

Bokas senast en vecka i förväg på bokning.konsthall@malmo.se

Använd gärna lärarhandledningen till utställningen SPEED 2. Den är anpassad för högstadiet och gymnasiet, men är användbar även för andra årskurser.

LÄRARHANDLEDNING

lärarhandledning

 

MATRIS

matriser

Utskriftsversion