Barn och unga

Pixelkompisar, ett Skapande skola-projekt

UTSTÄLLNING: Pixelkompisar
1.12 – 21.1 2018

K-salen

Nio klasser från S:t Johannesskolan har inspirerats av utställningen pressure | imprint och arbetat med grafik. Eleverna har byggt bilder med hjälp av linjer, tecken och pixlar.

Projektledare och bildpedagog: Antje Nilsson
Medverkande konstnär: Eva Hejdström

Tack till alla medverkande klasser:
S:t Johannesskolan 2A, 2B, 2C, 1A, 1B, 1C, FA, FB och FC

Ett Skapande skola-projekt utifrån utställningen pressure | imprint med Charlotte Johannesson, Ester Fleckner och Ruth Wolf-Rehfeldt på Malmö Konsthall.

Tryckfritt HT 2017

UTSTÄLLNING: T(r)yck fritt!
9.12 – 21.1 2018

K-salen

Tjugo mellanstadieklasser från Malmös skolor har inspirerats av utställningen pressure | imprint och med trycktekniker och tryckfärg skapat budskap de vill skicka ut i världen. Det tvådimensionella pappret har med hjälp av klipp och vik blivit till tredimensionella objekt.

Projektledare och bildpedagoger: Inger Lönngren-Cranmer och Ylva Brännström
Medverkande konstnär: Lena Ignestam

Tack till alla medverkande klasser: Bulltoftaskolan 5C, Bäckagårdsskolan 6B, Gullviksskolan 4, Gullviksskolan 4, Husieskolan 5C, Husieskolan 5D, Kirsebergsskolan 5A, Kommunikationsskolan 4K, Kommunikationsskolan 6K, Skolan på Ön 4, Tingdammsskolan 4A, Tingdammsskolan 4C, Västra skolan 4A, Västra skolan 4B, Västra skolan 4B, Västra skolan 4A, Ängslättskolan 4C, Österportsskolan 5A, Österportsskolan 5B, Österportsskolan 5C.

Projektet är ett samarbete mellan Barnkulturenheten, Malmö Kulturskola och Malmö Konsthall.

SKAPA på egen hand

K-salen

K-salen är Malmö Konsthalls skapande verkstad där du under konsthallens öppettider kan gå in och skapa på egen hand med inspiration från utställningen.

Ruth Wolf-Rehfeldt, Käfigwesen, 1989/2017

HELGVERKSTAD
Lördagar och söndagar: 20–21.1 samt 27–28.1
Kl 13–16.30

K-salen

Tillsammans tittar på utställningen pressure | imprint och skapar med inspiration från de tre konstnärerna Charlotte Johannesson, Ester Fleckner och Ruth Wolf-Rehfeldt.

SKOLVISNINGAR

Skolvisningar. Gratis för förskolor och skolor inom Malmö kommun.

Utskriftsversion

öppet alla dagar 11-17, onsdagar 11-21 • fri entré
hitta hitidag • nyhetsbrev • facebookinstagram

Om cookies