Barn och unga

vinterlov

VINTERLOVSVERKSTAD
2, 3 & 4.1

K-salen

Kom och upplev utställningarna med Maria Lindberg och Jacqueline de Jongs tidskrift The Situationist Times. Bli inspirerad och skapa sidor till vår långa dragspelsbok.

Gratis och öppet för alla.

Inleds med visning kl 13.
Verkstad kl 13.30–16.30

Helgverkstad

HELGVERKSTAD
12 & 13.1

K-salen

Kom och upplev utställningarna med Maria Lindberg och Jacqueline de Jongs tidskrift The Situationist Times. Bli inspirerad och skapa dina egna bilder. Startar med visning kl. 13.
Gratis och öppet för alla.

Inleds med visning kl 13.
Verkstad kl 13.30–16.30

Tryckfritt_Malmo_Konsthall

T(r)yckfritt – elevutställning i K-salen
9.11 – 13.1 2019

Tillsammans med konstnären Karolina Erlingsson har elever från årskurs 4–7 sett utställningarna av Maria Lindberg och Jacqueline de Jong och diskuterat hur ord och bild tillsammans kan öppna för olika tolkningar. I verkstaden har man arbetat med kollage utifrån bilder från tidningar och böcker, ordlistor och typografiska mallar.

Projektet har pågått under hösten och redovisas nu i form av en liten utställning i K-salen.

I samarbete med Barnkulturenheten

Utskriftsversion

öppet alla dagar 11-17, onsdagar 11-21 • fri entré
hitta hitidag • nyhetsbrev • facebookinstagram

Om cookies