Program 2019

GUIDAD VISNING:
Förändra Konsten ser Michael Rakowitz
Onsdag 11.12 kl 17

Guidad visning av Michael Rakowitz utställning The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G) i vilken deltagarna i ungdomsprojektet Förändra Konsten pratar om verken utifrån sina perspektiv. För mer info om projektet: hör av er till johannes.kjellgren@malmo.se

Artist talk: Ethan Hayes-Chute
Lördag 30.11 kl. 15

C-salen

Artist talk med den amerikanska konstnären Ethan Hayes-Chute (f.1982), som under november/december gästar Lilith Performance Studio med totalperformancen Pläsnt Dschörnie – New Moves, en “parafiction” i form av en flyttfirma.

Ethan Hayes-Chute undersöker olika förhållningssätt till livet utifrån ett nära vardagligt perspektiv. Inför ett nytt arbete går han igenom en rollspelsprocess för att hitta fakta och figurer bakom de karaktärerna vars platser och sammanhang han ska skapa. Han huvudfokus kretsar runt självförsörjning, gör-det-själv mentalitet och mänskliga problemlösningsförmågor. Hayes-Chute har skapat många olika miljöer som verkar verkliga och inbodda, med mängder av spår från mänsklig aktivitet ur det vardagliga livet. Platser som är tomma, som tillfälligt lämnats.

Samarr. Lilith Performance Studio. På engelska. Fri entré, men begränsat antal platser.

Bild: Ethan Hayes-Chute, Pläsnt Dschörnie – New Moves, 2019

YA HELE
Lördag 16.11 kl 13–15

C-salen

Om eventet på arabiska

Går det att känna sig hemma i Malmö och ändå känna sig bekväm med sin historia och olika identiteter? Hur vårdar vi varandras olikheter samtidigt som vi skapar en gemensam framtid?

I samband med Michael Rakowitz utställning The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G) undersöker vi spänningen mellan identitet som ursprung och identitet som ett sökande. I berättelser, över något att äta och genom samtal kommer vi att konfrontera idéer och dela insikter om Malmös identitet och hur vi ständigt skapar den. Vi kommer också försöka belysa transformationen från att anlända som gäst till att vara värd.

Eventet kallas Ya hele يا هله, en välkomnande fras på arabiska som används i vardagliga och informella möten. Titeln väcker tankar om vem som kan vara värd för staden och leda samtalet om den.

Programmet börjar med en kort visning av en filmad gruppintervju, producerad för eventet, där tre Malmöbor samtalar om sina bakgrunder, ankomsten till Malmö och om vad staden betyder för dem.

Därefter möts deltagare och publik över något att äta i utställningshallen.

Avslutningsvis samtalar Lina Al-Nahar (Irakiska kulturföreningen), Rakel Chukri (Sydsvenskan), Robert Nilsson Mohammadi (Malmö universitet), Armando Perla (Rörelsernas museum), Mats Stjernstedt (Malmö Konsthall) och publiken om vad som händer när Malmöborna och stadens kulturinstitutioner möts på jämlika villkor, utan att bortse från varandras unika erfarenheter och kunskaper. Vad krävs för att hålla möten levande och inkluderande, för att undvika konsumera den andre genom ”ett till integrationsprojekt”? Samtalet leds av Ana María Bermeo Ujueta från Rörelsernas museum.

Ya hele يا هله arrangeras som ett samarbete mellan Irakiska kulturföreningen (IKF), Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö universitet (IMH), Malmö Konsthall & Rörelsernas museum (MoM).

Samarr: ABF Malmö

FRAMTIDENS KULTURARV!
30.10–5.12

K-salen

Under hösten har sexton klasser, årskurs 4-7, inspirerats av utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist med Michael Rakowitz och skapat egna verk i verkstaden. Uppgiften har varit att tänka kring vad vill vi bevara till eftervärlden, vad kan berätta något om vår tid? Med papier maché, samma material som Michael Rakowitz använder, har eleverna skapat objekt som symboliserar något som är viktigt för dem.

Som en extra uppgift har de klasser som har velat skrivit berättelser kring sina föremål. Dessa berättelser samlas in av Stadsarkivet och blir tillsammans med bilder på objekten en samtidsdokumentation.

Projektledare och bildpedagoger: Inger Lönngren-Cranmer, Ylva Brännström och Johannes Kjellgren
Medverkande konstnär: Aleksandra Kucharska
Tack till medverkande klasser: Kroksbäcksskolan 4B, Kroksbäcksskolan 4A, Glasbruksskolan 4A, Glasbruksskolan 4A, Husieskolan 4C, Husieskolan 4D, Ängdalsskolan 4, Ängdalsskolan 5, Kommunikationsskolan 5K, Augustenborgsskolan 4A, Augustenborgsskolan 4C, Gottorpsskolan 7D2, Lindängeskolans särskola gr 6-9, Vittra västra hamnen 7, Montessorigrundskolan Maria 7.

Projektet är ett samarbete mellan Barnkulturenheten, Malmö Kulturskola, Malmö Konsthall och Malmö Stadsarkiv

Bild: verk ur projektet

ADRIENNE RICH: Atlas över en invecklad värld
Onsdag 4.12 kl 19

Utställningshallen

”Konsten är värdelös om den bara pryder middagsbordet hos den makt som håller den gisslan.”

Med de orden tackade Adrienne Rich nej till ett pris från Clinton-administrationen 1997. Hennes författarskap, laddat med stor litterär såväl som politisk sprängkraft, spänner mellan poesi, essäistik och feministisk teori. Nu finns äntligen Richs poesi på svenska i ”Atlas över en invecklad värld”. Möt översättarna Athena Farrokhzad och John Swedenmark i ett samtal om Richs författarskap. Medverkar gör även poeterna Iman Mohammed och Niklas Törnlund, som både läser dikter av Adrienne Rich och eget material.

Evenemanget är ett samarr mellan Malmö Konsthall, ABF Malmö och ellerströms förlag och kommer att ske inne i utställningshallen med bar från restaurang SMAK.

Medverkande:

Athena Farrokhzad är född 1983, bor i Stockholm och är poet, översättare, litteraturkritiker, och lärare vid Biskops-Arnös författarskola. Hon har gett ut diktsamlingarna ”Vitsvit” och ”I rörelse”.

Iman Mohammed är född 1987 och bosatt i Malmö. Hon har gått på Biskops Arnös författarskola och Litterär gestaltning i Göteborg. Hon debuterade i antologin ”Blå Blixt” och har gett ut diktsamlingarna ”Fermata”, ”Bakom trädet ryggar”, och ”Aureola”.

Niklas Törnlund är född 1950, bosatt i Lund och verksam som poet och musiker. Den litterära banan inleddes med översättningar av amerikansk poesi, och han debuterade 1977 med diktsamlingen ”Mellan istiderna”. Han har gett ut ett stort antal diksamlingar och driver Litteraturbaren på Grand i Lund.

John Swedenmark är född 1960 och bosatt i Stockholm. Han är verksam som skribent och översättare från ett flertal språk, med fokus på isländska, från vilket han bland annat översatt Jón Kalman Stefánsson och Sjón.

Moderator Marie Pettersson är förläggare på ellerströms förlag och kulturskribent i Sydsvenskan.

Samarr: ellerströms förlag and ABF Malmö

Bild: Adrienne Rich. Foto: Robert Giard

BOKRELEASE: Stefan Karlsson. Artistic Practice 1966–2019
Lördag 9/11 kl 13–15

Bokhandeln

Stefan Karlsson är en unik konstnärsprofil i Göteborg, som har präglat och inspirerat Sveriges konstliv från 1980-talet och framåt. Genom hans sätt att sammanföra konst och kommers, kultur och reklam och genom att behandla konst som en social handling har han utmanat det traditionella konstbegreppet lika mycket som konstnärens roll.

Konstnären Stefan Karlsson är på plats under releasen och boken säljs till ett specialpris à 250 kr.

Stefan Karlsson. Artistic Practice 1966–2019. Trådbunden bok, 210×170 mm, 288 sidor, upplaga 300 ex. Innehåller Paperpool International Corporation, Enzym Bar, Ideeservice, Gyllene Tider Kulturarbetarnas seniorboende, Johnny Brush, DNA, Sambuca, tidigt och sent måleri, SUB BAU, Nextart Gallery och Stefan Karlssons museum för dålig konst. Texter av Per Magnus Johansson, John Peter Nilsson, Folke Edwards, Björn Fredlund, Mårten Castenfors, Anna Brodow och Mats Olsson, Håkan Wettre och Leslie Johnson. Tryckt med bidrag från Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Utgiven på Firework Edition.

Bild: Stefan Karlsson, från boken

METOOD presenterar
FILMAD PERFORMATIV FÖRELÄSNING av Barbara Hammer
Torsdag 10.10 kl. 15

C-salen

Barbara Hammers legendariska performativa föreläsning The Art of Dying or (Palliative Art Making in the Age of Anxiety) visas, inspelad på Whitney Museum of American Art i New York den 10 oktober 2018. Längd: 56 minuter.

Inspirerad av Rainer Marie Rilke’s bok Brev till en ung poet funderar 79-åriga konstnären Barbara Hammer över hur det är att leva med långtgående cancer när man gör konst. I denna performativa föreläsning delar Hammer med sig av riktlinjer och filmklipp från sitt långa konstnärskap.

Inleds med presentation av Metood samt introduktion till Inspektionen för Våld och Omsorg.

Barbara Hammer (1939–2019) var en visuell konstnär som främst arbetade med film och video. Hammer har gjort över 80 filmiska verk i en karriär som sträcker sig över 40 år. Hon anses vara en pionjär inom queer film.

Courtesy Estate of Barbara Hammer och Whitney Museum of American Art

Fri entré och begränsat antal platser.
Metood stöds av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Malmö stad.

Foto: Paula Court. Courtesy Estate of Barbara Hammer & Whitney Museum of American Art

SAMTAL PÅGÅR: Carolina Söderholm och Elin Alvemark
Onsdag 20.11 kl.19

C-salen

Om materialitet och konsthantverkets betydelse i konsten, genom historien och samtiden.

Elin Alvemark, konstnär
Carolina Söderholm, kritiker och konstvetare

”Från abstrakt jämvikt till fallisk förståelse inom kulturen till konkret gestaltning av kärlets centrala del i keramiska narrativ. Kärlets ikonografi som intellektuell referenspunkt är stark”

Inledande presentationer av Elin Alvemark och Carolina Söderholm.

Elin Alvemark utvecklar frågeställningar kring sitt arbete utifrån verk utförda de senaste åren. Tematiken är kopplad till de konstnärliga dilemman som uppstår i anslutning till hantverk i konsten. Problemformuleringarna berör hantverk, som exempelvis skam, kvalitet, essens och koncept. Elin Alvemark, arbetar ofta med kärlet som utgångsläge i sitt konstnärskap. Det som innesluter och bär, livets början och dess slutpunkt. Med hjälp av historisk bakgrund, exempel och anekdoter, försöker Alvemark förklara hur hon genomför sina arbeten. Här spelar t.ex. sättet att mäta upp lergods en roll och sättet att läsa Walter Benjamin, Thomas Browne och Hanna Arendts essäer där tankar om ’the craftsman’ florerar, en annan.

Carolina Söderholm gör nedslag i materialets och hantverkets betydelse inom dagens konstscen. Det är ingen slump att material som trä, metall, textil och lera, under 2010-talet gjort comeback på gallerier och konstutbildningar. I en allt mer digitaliserad och svårgreppbar värld, insisterar de fysiska objekten på en omedelbar, sinnlig uppmärksamhet. Med karvat trä, trashiga glasyrer och klibbigt silikon växer berättelser fram om allt från kropp, minne och förlust till krackelerade ideal och hierarkier i upplösning.

Kvällen fortsätter med ett samtal mellan Elin Alvemark och Carolina Söderholm, som även öppnas upp för publiken.

Elin Alvemark är utbildad vid Högskolan för Konsthanverk och Design i Göteborg. Hon är aktuell med verk i Göteborgs samtidskonstbiennal på GIBCA Extended. I april i år var hon aktuell för malmöpubliken med separatutställningen ’Externalized’

Carolina Söderholm är konstkritiker och frilansjournalist, baserad i Malmötrakten. Hon skriver bland annat för Sydsvenska Dagbladet, Kristianstadsbladet och tidskriften Form Magazine. Har gett ut två böcker om svensk designhistoria, och undervisar vid Lunds Konst & Designskola. Utbildad vid Capellagården på Öland, Göteborgs universitet, Journalisthögskolan i Göteborg samt Courtauld Institute of Art i London.

Arrangör: Galleri Rostrum och Malmö Konsthall
Restaurang Smak är öppen innan arrangemanget.

Bild: Elin Alvemark

VERNISSAGE med föredrag: Samizdat
Onsdag 6.11 kl 18–21

Mellanrummet/C-salen

I höst är det 30 år sedan nyckelknipporna rasslade över Václavplatsen i Prag under Sammetsrevolutionen. I samarbete med samizdatbiblioteket Libri Prohibiti i Prag arrangerar Malmö Konsthall och Stadsbiblioteket en utställning med samizdatböcker, smuggelböcker från exilförlag och produktionsmaterial från en tid i vår närhistoria då böckerna var ett ständigt hot mot makten, för att påminna oss om att det fria ordet aldrig är att ta för givet.

Visas under perioden 6.11–8.12 med anledning av Michael Rakowitz utställning The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G).

kl 18–19 Mingel
kl 19 Föredrag av Martin Machovec, redaktör, litteraturkritiker samt översättare och som i det kommunistiska Tjeckoslovakien var verksam som samizdatförläggare. På engelska.

Samarr StadsbiblioteketABF Malmö, Tjeckiska Ambassaden i Stockholm och Czech Literary Centre.

 

FÖREDRAG: Bland kungar och eunucker i assyriska palats
Onsdag 27.11 kl 19

C-salen

Susanne Berndt Ersöz från Lunds universitet kommer att prata om assyrisk kultur och det assyriska samhället. Utgångspunkten för hennes föredrag Bland kungar och eunucker i assyriska palats är de fantastiska assyriska relieferna och väggmålningarna. Det assyriska riket existerade från omkring 2000 f.kr. till 612 f.kr. och hade sitt centrum i nuvarande norra Irak. Susanne Berndt Ersöz är lektor vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

I den pågående utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G) visas 19 återskapade assyriska reliefer av Michael Rakowitz gjorda av förpackningsmaterial från Mellanöstern. Originalrelieferna förstördes 2015 av IS, då den historiska staden Nimrud jämnades med marken.

Samarr. Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, och ABF Malmö.

Bild: Assyrisk relief, British Museum, London. Foto: Susanne Berndt Ersöz

IRAKISK AFTON: Zakaria
16.10 kl 18

Utställningshallen

Information på arabiska: Irakisk Afton

Irakiska kulturföreningen återvänder efter vernissage-succén till Malmö Konsthall för en festlig högtid med traditionell irakisk musik och väldoftande godsaker.

Det folkliga firandet av Zakaria är något som hålls levande av Irakier runtom hela världen. Högtiden kopplas både till profeten Zakaria och till fruktbarhetsgudarna i forna Mesopotamien. Dagen firas genom att familj, grannar och vänner samlas kring en bricka fylld av sötsaker, gröna blad och tända ljus. Alla önskar sig något, men håller det hemligt.

Irakiska kulturföreningen bjuder nu alla besökare att ta del av firandet. Njut av musik, smaka på något gott och önska dig vad du vill. Vem vet, din önskan kan komma att gå i uppfyllelse!

På arabiska och svenska.

Irakiska kulturföreningen i Malmö samarbetar med ABF i Malmö.

Bild: Michael Rakowitz, The invisible enemy should not exist (Room G, Northwest Palace of Nimrud, Panel 23), detalj. Foto: Malmö Konsthall

 

METOOD presenterar
INSPEKTIONEN FÖR VÅLD OCH OMSORG (IVåldO)
Performance
Söndag 13.10 kl 12.30

C-salen

12.30 PERFORMANCE: Juli Apponen
Life is hard and then you die – part 3

14.00 FILM: Christine Bylund
Att Andas Eld: Om kropp, byråkrati och trauma

15.00 PERFORMANCE: Jeuno JE Kim
Making of an Urn: Queer lives, aging and death

Fri entré och begränsat antal platser.
Metood stöds av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Malmö stad.

METOOD presenterar
INSPEKTIONEN FÖR VÅLD OCH OMSORG (IVåldO)
Filmprogram
Lördag 12.10 kl 11–17

C-salen

Filmprogram (visas i loop):
Christine Bylund: Att Andas Eld: Om kropp, byråkrati och trauma
Kaur Chimuk, med Soumya Mukherjee och Keepa Maskey: To the queer resistance and subversion in fragments
Johanna Hedva: My Body is a Prison of Pain so I Want to Leave it Like a Mystic but I also Love it and Want it to Matter Politically
MakeMake: Gummistövlar/Rubber

Filmprogrammet visas även på skärm i Mellanrummet under perioden 10–13.10.
Metood stöds av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Malmö stad.

Bild: Johanna Hedva: My Body is a Prison of Pain so I Want to Leave it Like a Mystic but I also Love it and Want it to Matter Politically. Foto: Pamila Payne

METOOD presenterar
INSPEKTIONEN FÖR VÅLD OCH OMSORG (IVåldO)
FLUIDØ av Shu Lea Cheang
Fredag 11.10 kl 18

C-salen

Visning av cyberpunk SCI-FI filmen FLUIDØ av Shu Lea Cheang. FLUIDØ tar sin utgångspunkt i 1980-talets aids-kris. Inleds med en kort introduktion av konstnär Shu Lea Cheang.

Shu Lea Cheang (f. 1954) är en konstnär och filmskapare som arbetar i olika medium som installation, performance, nätbaserad konst och film. Hon representerar för närvarande Taiwan på den 58:e Venedigbiennalen. I den storslagna installation 3x3x6 behandlar hon hur övervakningssamhället alltmer kommit att internaliseras av subjektet självt.

Innehåller bilder av uttalad sexuell karaktär.
På engelska. Fri entré och begränsat antal platser.
Metood stöds av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Malmö stad.

Bild: FLUIDØ av Shu Lea Cheang. Foto credit: J. Jackie Baier

RELEASE: tydningen nr 31/32
Onsdag 9.10 kl. 18.30–21

Bokhandeln

Release i Malmö Konsthalls bokhandel av det nya numret av tidskriften tydningen nr. 31/32: Dysponera – ett montage som bereder rum och tid för poesin. Numret är som en bok skriven av flera: Iman Mohammed, Samuel Richter, Jörgen Gassilewski, Peter Thörneby, Filip Lindberg, Adam Westman, Balsam Karam, Gabriel Itkes-Sznap, Shadi Angelina Bazeghi, Cecilia Luzon samt Ditte Holm Bro.

Under kvällen bjuds på läsningar ur numret Dysponera av:
Adam Westman, poet som nyligen publicerade boken Taberg
Filip Lindberg, poet, kritiker och medlem i redaktionen för tydningen.
Shadi Angelina Bazeghi, poet och översättare, som nyligen publicerade översättningar till danska av poeten Audre Lorde

Restaurang Smak har öppet.
Samarr. tydningen

GALLERINATTEN PÅ MALMÖ KONSTHALL
Lördag 28.9 kl 18–24

Malmö Konsthall visar Michael Rakowitz – The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G).
Under gallerinatten kommer vi hålla korta introduktioner till utställningen
18.30, 19.30, 21.30, 22.30 och 23.30.

Klockan 20.00 håller vi en berättandevisning tillsammans med Irakiska Kulturföreningen i Malmö. En chans att komma konsten närmare med hjälp av personliga historier. Hålls på svenska.

Mellan 19-22 är vår skapande verkstad öppen, med inspiration från Michael Rakowitz utställning. Drop in, för alla åldrar!

Tillsammans med restaurang SMAK bjuder vi på plockmat och musik från mellanöstern under kvällen.

Bild: Michael Rakowitz, The invisible enemy should not exist (Room G, Northwest Palace of Nimrud), detalj,  2019. Courtesy Galerie Barbara Wien, Berlin. Foto: Helene Toresdotter

GUIDADE VISNINGAR PÅ ENGELSKA
Fredagar 20.9 – 13.12 kl 13

Utställningshallen

Välkommen på våra engelska guidade visningar av utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G) på fredagar kl 13!

Guidade visningar på svenska hålls som vanligt varje dag kl 14.

IRAKISKA BOKMÄSSAN
Söndag 29.9 kl 11–17

Utställningshallen/C-salen

Irakiska bokmässan hålls för andra gången i Malmö, med deltagande av Maizar förlag och en grupp irakiska författare. Under dagen blir det musik, författarpresentationer och uppläsningar. Samordnare för mässan är författare Muayed Abdul Satter.

Medverkande författare: Ilham Khabet, Lana Abdul Sattar, Riadh Mohammed, Rahim Kharsan, Muayed Abdul Sattar samt Adem Baity
Musik av Saif Abdulkarem (violin)

Samarr. Maizar förlag

SPECIALVERKSTAD: CYLINDERSIGILL & KILSKRIFT
19.10 – 3.11

K-salen

Under Bästa Biennalen presenterar vi en workshop utformad av konstnären Najim Mouhsen utifrån Michael Rakowitz utställning The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G). Vi skapar cylindersigill, en uråldrig form av namnteckning och testar att skriva kilskrift.

Läs mer om Bästa Biennalen och vad vi kommer att arbeta med här: https://bastabiennalen.se/evenemang/visning-och-verkstad/

HELGVERKSTAD
19–20.10, 26–27.10, 2–3.11
Visning: kl 13
Verkstad: kl 13.30–16.30

HÖSTLOV
29.10 – 31.10
Visning: kl 13
Verkstad: kl 13.30–16.30

Gratis. Ingen föranmälan, men begränsat antal platser.
Välkommen!

Bild: Michael Rakowitz, The invisible enemy should not exist (Room G, Northwest Palace of Nimrud), detalj, 2019. Courtesy Galerie Barbara Wien, Berlin. Foto: Helene Toresdotter

HELGVERKSTAD: Michael Rakowitz
Lördagar & söndagar 14.9–1.12 kl 13–16.30

K-salen

Öppen verkstad för stora och små. Inspireras av utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G) och skapa själv. Inleds med visning kl. 13.

Gratis. Ingen föranmälan, men begränsat antal platser.
Välkommen!

WORKSHOP: Skapande verkstad på finska för hela familjen
Lördag 21.9 kl 13.30–16

Samling i Bokhandeln

Visning och skapande verkstad inspirerad av utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G). Rekommenderad ålder från 4 år. Vi bjuder på fika!

Gratis, men begränsat antal platser. Föranmälan krävs ej, men du kan försäkra dig om en plats genom att maila: ylva.brannstrom@malmo.se.
Samarr. Finskt förvaltningsområde, Malmö

//

Malmö Konsthall: taidetyöpaja koko perheelle suomeksi
Lauantaina 21.9 kl 13.30–16

Opastettu kierros ja taidepaja The Invisible Enemy Should Not Exist näyttelyn innoittamana. Osallistujien suositeltu alaikäraja on 4 vuotta. Tarjoamme kahvit ja pientä purtavaa! Työpaja on ilmainen, mutta paikkoja on rajoitetusti.

Työpajaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mutta jos haluat varmistaa paikkasi niin laita sähköpostia osoitteeseen ylva.brannstrom@malmo.se.

Bild: Michael_Rakowitz, The invisible enemy should not exist (Room G, Northwest Palace of Nimrud, Panel 19), detalj, 2018. Courtesy Galerie Barbara Wien, Berlin. Foto: Nick Ash.

WORKSHOP: Skapande verkstad på finska för hela familjen
Lördag 30.11 kl 13.30–16

Samling i Bokhandeln

Visning och skapande verkstad inspirerad av utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G). Rekommenderad ålder från 4 år. Vi bjuder på fika!

Gratis, men begränsat antal platser. Föranmälan krävs ej, men du kan försäkra dig om en plats genom att maila: ylva.brannstrom@malmo.se.
Samarr. Finskt förvaltningsområde, Malmö

//

Malmö Konsthall: taidetyöpaja koko perheelle suomeksi
Lauantaina 30.11 kl 13.30–16

Opastettu kierros ja taidepaja The Invisible Enemy Should Not Exist näyttelyn innoittamana. Osallistujien suositeltu alaikäraja on 4 vuotta. Tarjoamme kahvit ja pientä purtavaa! Työpaja on ilmainen, mutta paikkoja on rajoitetusti.

Työpajaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mutta jos haluat varmistaa paikkasi niin laita sähköpostia osoitteeseen ylva.brannstrom@malmo.se.

Bild: Michael_Rakowitz, The invisible enemy should not exist (Room G, Northwest Palace of Nimrud, Panel 19), detalj, 2018. Courtesy Galerie Barbara Wien, Berlin. Foto: Nick Ash.

SYDSVENSKANS SALONGER: Stulna konstverk och sprängda statyer
Onsdag 25.9 kl 18

Utställningshallen

Ett samtal om kulturförstörelse med Anders Rydell, journalist och författare; Ida Östenberg, docent, Antikens kultur och samhällsliv; Kassem Hamadé, utrikesreporter på Expressen, i ledning av Heidi Avellan, politisk chefsredaktör HD-Sydsvenskan.

Inleds med en kort introduktion av Heidi Avellan och konsthallschef Mats Stjernfeldt.
Samarrangemang med Sydsvenskan.

Bild fr.v: Anders Rydell, foto: Natanael Johansson; Ida Östenberg, foto: Anders Simonsen; Kassam Hamadé, foto: privat; Heidi Avellan, foto: Sydsvenskan

FÖREDRAG: The Road to Palmyra
Onsdag 2.10 kl 19

Utställningshallen/C-salen

För ungefär en vecka sedan öppnade utställningen Vejen til Palmyra på Glyptoteket i Köpenhamn. Det är den första utställningen i Danmark som fokuserar på kulturen i det antika Palmyra, denna mytomspunna stad belägen i dagens Syrien. 2015 var ett ödesår för kulturarven i det forna Mesopotamien. Stora delar av Palmyra ödelades av IS, liksom det tempel i fornstaden Nimrud i dagens Irak som Michael Rakowitz utställning på Malmö Konsthall kretsar kring.

För att uppmärksamma anknytningen mellan de båda utställningarna så har Malmö Konsthall bjudit in Anne Marie Nielsen, intendent för Antik Samling på Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn och curator för Vejen til Palmyra. Hon kommer att berätta om Palmyra och om att mista det oersättliga kollektiva kulturarvet.

Föredraget inleds med en kort introduktion av Anne Marie Nielsen och konsthallschef Mats Stjernstedt i utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G). Malmö Konsthall gör det här eventet i samarbete med Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn.

OBS! På engelska.

Bild: Skönheten från Palmyra, installationsbild Ny Carlsberg Glyptotek. Foto: Anders Sune Berg

VERNISSAGE:
MICHAEL RAKOWITZ – The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G)
Fredag 13.9 kl 18–21

kl 19: Öppningscermoni och välkomsttal
Mats Stjernstedt, konsthallschef
Lina Al-Nahar, styrelseordförande Irakiska kulturföreningen Malmö
Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör Malmö Stad

Livemusik
Traditionell irakisk folkmusik:
Babylon sång i Malmö med Mahfoz Albaghdadi (violin) & Faisal Ghazi (cittra)
Sånger från Mesopotamien:
Qithara musikband under ledning av kompositör Naser Al-Harbi

Vernissagen anordnas i samarbete med Irakiska kulturföreningen Malmö.

Restaurangen är öppen till kl 24. Bordsbokning: 040-50 50 35.
Gratis och öppet för alla. Varmt välkommen!

Bild: Michael Rakowitz, The invisible enemy should not exist. (Room G, Northwest Palace of Nimrud, Room G-24) detalj. Foto: Robert Chase Heishman

ARTIST TALK: Michael Rakowitz
Lördag 14.9 kl 14

Utställningshallen

Konstnärsledd visning och artist talk med Michael Rakowitz och konsthallschef Mats Stjernstedt.

På engelska.
Fri entré, välkommen!

Bild: Michael Rakowitz, 2019. Foto Malmö Konsthall

TRYCKWORKSHOP med Skate Malmö Street
Söndag 18.8 kl 14.30–15.30

Konsthallstorget

Malmö Konsthall och KKV Grafik Malmö  anordnar tillsammans med Skate Malmö Street en workshop i grafiskt tryck på konsthallstorget. Kom och se på när deltagarna trycker grafik med sina brädor.

Samarr:  Malmö Konsthall, KKV Grafik Malmö och SMS

MENA TALKS: Nationalism
Söndag 15.9 kl. 12–16

C-salen

Ett seminarium av Migration Memory Encounters project (MME) som grundades 2017 för att skapa en plattform för att visa upp migrerade konstnärers olika konstformer och öppna upp för samtal med det svenska samhället. Målet är att skapa ett tematiskt diskussionsforum med arrangemang som tar upp viktiga politiska och sociala teman grundade på litteratur, bildkonst, film och aktivism.

MENA talks kommer att fokusera på Mellanöstern och Nordafrika med anledning av Michael Rakowitz utställning The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G) på Malmö Konsthall. Rakowitz’ första större presentation i Europa kunde ses på Whitechapel Gallery i London till och med den 25 augusti.

Medverkande: Behrouz Boochani, Hashem Ahmadzadeh, Rahel Weldeab Sebhatu, Hadi Muhialdeen, Ashraf Haddad, Michael Rakowitz, Sandi Hilal, Joanna Lombard m.fl.
Dagens program

På svenska, engelska samt arabiska.
MME stöds av Kulturrådet och Malmö stad.

Bild: Installationsbild: Michael Rakowitz, Whitechapel Gallery, London, 2019. Foto: Stephen White

METOOD presenterar
INSPEKTIONEN FÖR VÅLD OCH OMSORG (IVåldO)
10–13.10

Mellanrummet/K-salen/C-salen

VÅRDPLAN
För en levbar och livaktig representationspolitisk rörelse.

IVåldO instiftas för Patienten som inte vill mäta ut sin frihet i förhållande till institutionen, för subjektet som inte vill deklamera sin frigörelse genom identitetskategorisering, för oss som inte vill bekräfta välfärdsstinna reproduktiva normer för att bli begripliga och bespeglade som sociala och begärande politiska varelser. Vi säger att det normativa våldets tid är förbi!

Genom performativa föreläsningar, performance, presentationer, skulptural intervention och film vill Metood söka kritiska perspektiv på frigörelse och underkastelse, mot en kontraintuitiv motståndsrörelse som underminerar och travesterar det nyliberala välståndssamhällets banala och brutala självförverkligandepraktiker. Vi prövar det post-palliativa tillståndet, ett performativt grepp som sätter subjektet i obönhörlig materiell relation till myndighetsutövning genom vårdapparatens gängse förlopp, med den icke valbara livstiden som insats.

Får vi be om största möjliga ödmjuuuukhet? Kom och avvik från den linjära, ackumulativa livs-animationen låt dötiden florera, ofärdiga temporaliteter förlöpa och innerligt kritiska begär blossa upp och blomma ut i disidentifikativ fägring!
VÅRDPLAN (se även nedan)

Stödgruppen Metood uppstod som ett nätverk efter uppropet för #konstnärligfrihet i november 2017 och vill lyfta frågor kring patriarkala strukturer, klassproblematik, tystnadskultur och härskartekniker inom konstområdet. Under året har Metood genomfört samtal och diskussioner kring förutsättningarna för konstverksamhet för att utveckla Metooder för att motarbeta maktmissbruk.

Metood stöds av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Malmö stad.

FILMVISNING: Joëlle de La Casinière
Söndag 25.8 kl 15

C-salen

Den franska konstnären och filmskaparen Joëlle de La Casinière kommer att presentera några av sina experimentella kortfilmer. Över 130 av Joëlle de La Casinères fantastiska collages, Tablotins (1970–2014), och hennes verk Tablotins musiqués (2018) visas för närvarande i sommarutställningen Three Moral Tales tillsammans med 20 av hennes artist’s books.

Filmvisningen inleds med ett samtal mellan Joëlle de La Casinière och konsthallschef Mats Stjernstedt.

Ladda ned filmprogrammet

Om filmerna:

Cargadores, Peru 1971, 16mm, black and white (DVD with music, 2007,  by Jacques Lederlin), 13 min. In the streets of Cuzco there are human beings who carry the huge bundle of all the world’s woes on their backs. Carlos Ferrand’s camera sees just them, and follows them one after the other, much more laden than beasts of burden, with panoramic shots of the time it takes them to cross the field.

Le petit touriste, Peru 1975, 16mm, colour,  26 minutes.
A ”train movie” in the Urubamba valley, where a young gringo seems to be having bad dreams. All this racket of the train and the sound of a local band punctuate the elliptical editing of a phoney narrative, which pretends to end in Cuzco.

Again On The Seas, Bruxelles 2015,  video colour, 30 min. Music by Jacques Lederlin.
During the shooting of several films in Peru, 1974, the whole team of Montfaucon fellows at a certain point took a trip across the Andes. Riding their Land Rover, they had the idea of photgraphing constantly the huge landscapes through the car window in motion. These Ektachromes shot with a Leica 50mm lens became many many years later a precious archive, which has been digitalized, cleaned up and edited on original music by Jacques Lederlin.

Suite, Peru 1975, super 8 blown up to 16mm, black and white, 20 minutes. Music by Jacques Lederlin.
Street mechanics in Lima. Standing near a ditch dug beside the highway, they dance on the spot and hail cars as they brandish exhaust pipes. The image is grainy, with contrasting black and white. No synchronous sound but a musical distortion, using the cello, of limbo for a ghostly and yet facetious film: Los mecánicos, emerging from their graves, haunt the street, joking and playing foot-ball.

Fri entré och begränsade platser.

Bild: Joëlle de La Casinière, Le petit touriste, Peru 1975. Stillbild från film.

HELGVERKSTAD SPECIAL: Burning Issues
12–13.10 kl 13–16.30

K-salen

Vilka frågor brinner du för? Kom och skapa ditt budskap i textil tillsammans med konstnär Tamara de Laval och Tjejer Kan när konstprojektet Burning Issues gästar Malmö Konsthalls verkstad. Passa på att uppleva utställningen med Michael Rakowitz och bli inspirerad. Startar med visning kl 13.

Gratis och öppet för alla. Samarr. Burning Issues

ARTIST TALK: Kristine Kemp
Onsdag 14.8 kl 18.30

Mellanrummet

Den danska konstnären Kristine Kemp berättar om sina verk i Mellanrummet på Malmö Konsthall. Presentationen består av tidigare verk på betongväggen plus skisser och några nya projekt placerade inuti glasvitrinen.

Kristine Kemp är född 1966 i Köpenhamn och utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademie (1988–1994) och Slade School of Fine Art (1993–1995). Hon är bosatt i Malmö sedan 2015.

OBS! På engelska
Fri entré och begränsat antal platser.

Bild: Installationsbild. Kristine Kemp, Mellanrummet, Malmö Konsthall 2019. Foto: Helene Toresdotter

ARTIST TALK: John Skoog
Söndag 22.9 kl 14.30

C-salen

Möt konstnären John Skoog (född 1985 i Kvidinge), som kommer att berätta om sitt konstnärskap och sin fascination för filmens språk. I sina filmer kombinerar han ett utforskande av historia och vardagsliv med en poetisk och fiktiv stämning. Många av hans filmer tar sin utgångspunkt i Skåne. John Skoog bor i Köpenhamn och är utbildad vid Konsthögskolan Städelschule i Frankfurt. Han är för närvarande professor i film vid Konsthögskolan i Mainz. Skoogs hyllade långfilmsdebut Säsong (2019) vann i år på Sven Nykvist Cinematography Award Göteborgs filmfestival och juryns stora pris på CPH:DOX.

Ingår i Nordisk Panorama Film Festival 2019

Bild: Under inspelningen av Förår, 2013

NORDISK PANORAMA: 6 x John Skoog
19–24.9

C-salen

Filmprogram

Malmö Konsthall visar 6 kortfilmer av John Skoog under Nordisk Panoramas sex dagar, en film per dag. Filmerna visas i kronologisk ordning och startar på torsdagen med hans debutfilm Sent på jorden från 2011.

Torsdag 19.9: Sent på jorden, 2011 (13 min)
Fredag 20.9: Förår, 2013 (17 min)
Lördag 21.9: Shadowland, 2014 (14 min)
Söndag 22.9: Federsee, 2014 (8 min) OBS! Uppehåll för artist talk 14.30, se nedan
Måndag 23.9: Värn, 2014 (15 min)
Tisdag 24.9: Nosferatu, 2017 (23 min)

John Skoog (född 1985 i Kvidinge, bor i Köpenhamn) är utbildad vid Konsthögskolan Städelschule i Frankfurt och är för närvarande professor i film vid Konsthögskolan i Mainz. Han kombinerar i sina filmer ett utforskande av historia och vardagsliv med en poetisk och fiktiv stämning. Skoogs hyllade långfilmsdebut Säsong (2019) vann i år Sven Nykvist Cinematography Award på Göteborgs filmfestival och juryns stora pris på CPH:DOX.

Ingår i Nordisk Panorama Film Festival 2019

Bild: John Skoog, Förår, 2013

WORKSHOP: Malmö Konsthall på Malmöfestivalen
Söndag 11.8 kl 11–18
Måndag 12.8 & tisdag 13.8 kl 12–18

Barnlandet

Skulptera i textil. En tygworkshop utformad av konstnär Charlotte Walentin i samarbete med Malmö Konsthall. Vi skapar gemensamt ett textilkonstverk med olika tekniker och material. Passar alla åldrar.

TEMATORSDAG: Syntworkshop med Elin Piel
27.6 kl 14–17

K-salen

För dig mellan 12 och 18 år.

Elin Piel är en gammal gitarrist och countrydiggare som råkade fastna för modularsyntar. Hör henne berätta hur det gick till, hur hon skapar musik med enbart modularsynt som verktyg och få en introduktion till modularsyntens underbara värld med tips och tricks.

Bild: Laimonis Brakss

KONSTONSDAG
19.6–7.8: kl 13–16.30

K-salen

Öppet för alla!
Vår skapande verkstad är öppen för alla åldrar varje onsdag i sommar. Vi inleder med en kort visning och skapar sedan i olika tekniker med inspiration från utställningen.

Visning 13.00. Verkstad 13.30–16.30

Bild: Installationsbild. Ana Jotta, 2019

WORKSHOP
Allaktivitetshusen + Malmö Konsthall
17.6–3.7

Malmö Konsthall besöker Allaktivitetshusen med gratis workshops.

MÅNDAG 17 & ONSDAG 19 juni kl 14–16: Lindängen
TISDAG 25 & TORSDAG 27 juni kl 14–16: Apelgård
MÅNDAG 1 & ONSDAG 3 juli kl 14–16: Hermodsdal

TEMATORSDAG: Cut`n`paste
20.6 kl 14–17
4.7 kl 14–17

K-salen

Tematorsdag för dig 12-18 år.
Cut ’n’ Paste! Workshop med transfer-teknik. Genom repetition och kollage av grafiska former skapar vi affischer tillsammans med grafisk formgivare Daniel Christensen och illustratör Jakob Warg.

 

Bild: Anne-Mie Van Kerchkoven, De Profundis, 1986. Måleri-collage på PVC med gångjärn. Foto: Peter Cox. Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerpen

SPECIALVISNING / Three Moral Tales
Lördag 15.6 kl 14

Utställningshallen

Följ med på en guidad visning av utställningen Three Moral Tales tillsammans med curator François Piron, konstnärerna Joëlle de la Casinière, Ana Jotta och Anne-Mie Van Kerckhoven samt konsthallschef Mats Stjernstedt.

Fri entré
Välkommen!

Bild: Joëlle de La Casinière, Tablotin: Mother, 2014. Blandteknik på kartong

MOLNHOPPET - en föreläsning
Onsdag 7.8 kl 15

C-salen

Molnhoppet är ett möte med en fantastisk berättelse där ett livsöde utmanas och skrivs om. Ett hopp rakt ut bland molnen. Olle Saloranta Strandbergs historia om en kraschlandning, vägen tillbaka och hyllningen till olyckan är unik och djupt rörande.

Den 27 december 2005 bröt akrobaten Olle nacken i en trippel bakåtvolt och blev förlamad från nacken ner. Olyckan ägde rum på Dansens Hus stora scen under uppvärmning inför kvällens föreställning av Havfruen.

Olle, som inte längre kunde arbeta som akrobat, började närma sig cirkus från en annan vinkel. Som regissör har han fokuserat på ett hållbart cirkusutövande och på att hitta en väg framåt när allt förändras. År 2018, 12 år efter kraschen, lämnade Olle marken och utförde stuntet en gång till. Som ett sätt att ta ett ordentligt farväl till sin inre akrobat. Men den här gången gjorde han volten 3000 meter upp i luften och landade i ett moln.

Fri entré, men begränsat antal platser.
Samarr. Saloranta & de Vylder

(mer…)

VERNISSAGE: Den danska fotoboken 1919–2019
Onsdag 15.5 kl 17–19

Mellanrummet

Vad kvalificerar egentligen en bok som en fotobok och vad kvalificerar den att väljas som en särskilt bra och viktig fotobok? Denna presentation av 50–75 danska fotoböcker från perioden 1919–2019 ger ett förslag på vad en bra fotobok kan vara och innehåller bland annat Dyrehaven af Sigvart Werner, som gavs ut 1919 och som räknas som den första danska fotoboken. Utställningen är en del av arbetet med en kommande bok med tvåhundra bra och viktiga fotoböcker genom 100 år. Curatorer och redaktörer är Carsten Brandt, som under många år har skrivit om fotografi, Tommy Kirkegaard, antikvarisk bokhandlare, samt Finn Larsen som är fotograf och bildkonstnär.

Ingår i Copenhagen Photo Festival 2019.

Bild: Sigvart Werner, Dyrehaven, 1919 (omslag)

BIBLIOTEK NORDICA
6 – 12.5 2019

Mellanrummet

Bibliotek Nordica med 82 artist’s books med inbjudna konstnärer från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige visas under en vecka i bokmontrarna i Mellanrummet.

Biblotek Nordica är producerad av Codex Polaris och projektet är koordinerat av Imi Maufe i samarbete med Megan Adie och Bent Kvisgaard. Biblioteket skapades i februari 2019 för Codex Book Fair i San Francisco Bay-området.

STIPENDIEUTDELNING OCH ARTIST TALK
Onsdag 29.5 kl 17

C-salen

Stiftelsen Malmö Konsthall av år 1931 delar ut två stipendier på vardera 100 000 kronor. Årets stipendiater Gertrud Alfredsson och Mårten Nilsson presenterar sig och berättar om sina konstnärskap.

Fri entré med begränsat antal platser.
Ett samarrangemang med Stiftelsen Malmö Konsthall av år 1931.

 

Stiftelsen Malmö Konsthall av år 1931

 

Bild: Verk av tv Gertrud Alfredsson, th Mårten Nilsson, Botanical, 2018

BOKSLÄPP: Sorteras under: Le Travail / Björn Lövin
Lördag 11.5 kl 14–16

Mellanrummet/Malmö Konsthalls bokhandeln

Void Books släpper boken Sorteras under: Le Travail / Björn Lövin, som innehåller en genomgång av en orealiserad totalutställning baserad på Björn Lövins verk samt essäer av Lisa Rosendahl och Emily Segal. Bokens grafiska formgivning är gjord av Jonas Williamsson. Detta är förlaget Null & Void Books fjärde titel.

Björn Lövin (1937–2009) var en av de första svenska installationskonstnärerna och hans storskaliga arbeten innehöll kritik mot totalitära system, från folkhemmet till konsumtionssamhället, som inkluderar vissa och stänger ute andra och som lockar med trygghet, men på bekostnad av individens frihet. Hans karriär inleddes med en soloutställning på Moderna Muséet under Pontus Hulténs ledning och inkluderade soloutställningar på Centre Pompidou i Paris, Liljevalchs och Kulturhuset i Stockholm och på Malmö Konsthall (1988/9) med flera.

I två skisser, en på engelska och en på svenska, presenteras idén om en totalutställning som skulle inkludera de flesta av hans verk, stora installationer och filmer, som ett sammanfattande allkonstverk. I boken återskapas Lövins idé om totalutställningen genom att ”Le Travail” digitalt visualiseras i 3D, en digital rumslighet skapas som efterliknar en fysisk.

Boken säljs i Malmö Konsthalls bokhandel till specialpris under boksläppet.

Bild: Omslag till Sorteras under: Le Travail / Björn Lövin, 2019

ARTIST TALK: Odd Matter
Onsdag 15.5 kl 19

C-salen

Odd Matter Studio, Els Woldhek och Georgi Manassiev, är baserade i Rotterdam, Nederländerna. De möttes i London på Royal College of Art (MA Design Products) och har sedan dess arbetat tillsammans. Studion verkar i gränslandet mellan konst och design och arbetar undersökande och nyfiket med processer och material. I deras verk möts tekniker från olika historiska perioder och resultatet blir unika och oväntade koncept och objekt. Designduon arbetar lekfullt med material och hittar nya användningsområden och ytbehandlingar, som t ex i möbelserien Guise där tekniken ”scagliola”, en handmålad marmorteknik från 1600-talets Italien, varvas med regnbågsskimrande billack.

Designstudion Odd Matter kommer inom ramen för Iaspis internationella residensprogram till Malmö för en residensvistelse under maj och juni månad med Form/Design Center som värd. Med anledning av detta bjuder Malmö Konsthall och Form/Design Center gemensamt in till ett artist talk.

På engelska. Fri entré och begränsat antal platser.

Samarr. Form/Design Center och Iaspis

POESIUPPLÄSNING: SPEED 2 / Konst – Litteratur
24.4 kl 19

Utställningshallen

Malmö Konsthall och Malmö stadsbibliotek har bjudit in fem poeter att skriva utifrån verk i utställningen SPEED 2. Poeterna Ursula Andkjær Olsen, Tammam Hunaidy och Johan Jönson framför sina bidrag och andra texter live. Kvällens värd är Per Bergström, projektledare för Internationell författarscen, Malmö Stadsbibliotek.

Ursula Andkjær Olsen är född 1970 har sedan debuten 2000 utkommit med nära tjugo böcker, skrivit dramatik och samarbetat med konstnärer och musiker. Hon räknas till Danmarks främsta samtidspoeter och har bland annat nominerats till Nordiska rådet pris. I svensk översättning finns hon utgiven med Lulus sånger och tal samt Utgående farkost. Andkjær Olsens poesi bär på en musikalitet som kan stå i kontrast till hennes kompromisslösa och ursinniga diktning.

Tammam Hunaydi är född 1984 i södra Syrien. Han tvingades fly landet under pågående inbördeskrig och är idag bosatt i Malmö. Hunaydis poesi balanserar på gränsen till smärta och svaghet, och att känna sig svag är hans skrivande största drivkraft. Hunaydi har utkommit med två diktsamlingar, senast Som om jag lyckats komma undan, och hans poesi har översatts till engelska, franska, nederländska, italienska och svenska. Han skriver för flera arabiska nyhetssiter och tidskrifter och är redaktör för det i Italien baserade arabiska förlaget Almutawassit.

Johan Jönson är född 1966 och bosatt i Stockholm. Han har sedan debuten 1992 utkommit med nära tjugo diktsamlingar, som Collobert Orbital, Efter arbetsschema, mot. vidare. mot och den Augustprisnominerade Livdikt. Jönson har också skrivit för dans- och performancegrupper samt pjästexter främst för teatergruppen Teatermaskinen. I Jönsons praktik är saxen lika mycket ett verktyg som pennan, och han räds inte det skitiga i att språk mot språk skildra ett levande med kamp, arbete, kropp och njutning.

En trycksak på svenska och engelska med titel SPEED 2 / Konst → Litteratur finns tillgänglig gratis på både Malmö Konsthall och Biblioteken i Malmö. Medverkande författare och den konstnär vars verk de utgått ifrån i utställningen: Ursula Andkjær Olsen – Adelhyd van Bender, Aase Berg – Bruce Conner/Emily Feather/Anonymouse, Ida Börjel – Leslie Thornton, Tammam Hunaidy – Horst Ademeit och Johan Jönson – James Richards.

Fri entré med begränsat antal platser.
Samarr. Malmö stadsbibliotek

Bild: Omslag trycksak SPEED 2 / Konst → Litteratur

BABYRAVE med Intonal
Söndag 28 april kl 14–16

C-salen

Drop-in babyrave för alla små med DJs Rasmus Alkestrand & Sona. Kom och dansa. Volymen kommer att skräddarsys för små öron.

Fri entré med begränsat antal platser.
Samarr. Intonal Experimental Music Festival och Inkonst

Bild: DJ Rasmus Alkestrand

LJUDWORKSHOP med Limpe Fuchs
Lördag 27 april kl 13–15 (30 min. pass)

C-salen

Ljudworkshop med tyska kompositören och ljudkonstnären Limpe Fuchs för barn mellan 8–12 år. Limpe Fuchs bjuder in unga att spela med hennes instrument såväl som att ta med sig sina egna. Både svensk- och engelsktalande barn är välkomna (tolkar finns på plats). Endast föranmälan via länk nedan.

Föranmälan

Ett samarrangemang med Intonal Experimental Music Festival och Inkonst

Bild: Limpe Fuchs

Påskverkstad på biblioteken
15–18 april

På områdesbiblioteken

Malmö Konsthall besöker några av områdesbiblioteken under Påsklovet, då kan du skapa konstverk med hjälp av ljus och färg!

• Husiebiblioteket, måndag 15 april kl 10–12
• Lindängenbiblioteket, måndag 15 april kl 14–16
• Limhamnsbiblioteket, tisdag 16 april kl 14–16
• Masten 2, onsdag 17 april kl 10–12
• Rosengårdsbiblioteket, onsdag 17 april kl 14–16
• Kirsebergsbiblioteket, torsdag 18 april kl 14–16

Kostnadsfritt och öppet för alla, begränsat antal platser.

FILMVISNING: Ademeit
Lördag 4.5 kl 15

C-salen

Dokumentärfilmen ADEMEIT (2010) av konstnären Michael Bauer och regissören Marcus Werner Hed är ett gripande porträtt av Horst Ademeits verk och liv (1937–2010), med en djupintervju samt besök på de platser där han levde och som finns avfotograferade i hans polaroider samt hans egen tolkning av dessa. Ademeit dokumenterade effekterna av ”kalla strålar” – strålning som han ansåg vara en hälsorisk och ett potentiellt hot, och byggde upp ett arkiv med tusentals polaroidbilder med noteringar. Flera av hans polaroidbilder visas i den pågående utställningen SPEED 2.

Filmen ADEMEIT är producerad av Punderson Gardens i London. Filmen är på tyska med engelska undertexter. Längd: 26 minuter.

Fri entré med begränsat antal platser.

Bild: ADEMEIT, film still, directed by Michael Bauer and Marcus Werner Hed

Filmvisning: CROSSROADS av Bruce Conner
Onsdag 17.4 kl 19

C-salen

CROSSROADS är konstnären Bruce Conners legendariska kortfilm från 1976 med originalmusik av Patrick Gleeson och Terry Riley. Den återskapar i 37 minuter i extrem slow-motion vad som hände under “Operation Crossroads” den 25 juli 1946. ”Operation Crossroads” var namnet på de två första av 23 kärnvapenprovsprängningar som USA utförde 1946–1958 på Bikiniatollen. Båda kärnvapenproven involverade sprängning av en bomb motsvarande 23 millioner ton TNT, samma medel som i atombomben som fälldes över Nagasaki. Mer än 700 hundra kameror, och cirka 500 kameramän följde sprängningen. Nästan hälften av världens filmlager var i Bikini för proven, vilket gör explosionerna till historiens mest fotograferade ögonblick. I utställningen SPEED 2 ingår verk av Bruce Conner.

Fri entré med begränsat antal platser.

Bild: Bruce Conner, CROSSROADS (1976, 35 mm-film, s/v, ljud, 37min.); © Conner Family Trust, San Francisco

AFTERWORK med Intonal
Fredag 26.4 kl 17–19

Mellanrummet/Restaurang Smak

Intonal Experimental Music Festival bjuder på afterwork konsert med Kali (DJ) och Golden Ivy. Restaurang Smaks bar är öppen.

Samarr. Intonal Experimental Music Festival och Inkonst

 

WORKSHOP PÅ FINSKA
Lördag 6.4 kl 13.30–16

Skapande verkstad på finska för hela familjen
inspirerad av utställningen SPEED 2. Inleds med visning.
Rekommenderad ålder från 4 år.
Vi bjuder på fika! Gratis, med begränsat antal platser.

Föranmälan senast 5 april till: ylva.brannstrom@malmo.se


TAIDETYÖPAJA KOKO PERHEELLE SUOMEKSI
Lauantaina 6.4 kl 13.30–16

Opastettu kierros ja taidepaja SPEED 2 näyttelyn innoittamana.
Osallistujien suositeltu alaikäraja on 4 vuotta.
Tarjoamme kahvit ja pientä purtavaa!
Työpaja on ilmainen, mutta paikkoja on rajoitetusti.

Varmista paikkasi ilmoittautumalla sähköpostioisoitteeseen: ylva.brannstrom@malmo.se, viimeistään perjantaina 5.4

Utställning Konstlyftet: INUTI
28.3 – 22.4

K-salen

I KONSTLYFTET har femton Dagliga verksamheter LSS besökt Malmö Konsthall under 2018 och inspirerats av årets utställningar. De har under totalt 54 workshopstillfällen utforskat olika tekniker och material. Grafiken och att skapa genom att knyta och linda eller genom att kombinera text och bild har stått i fokus. Resultatet har blivit utställningen Inuti. KONSTLYFTETs deltagare har arbetat fram personliga verk i Malmö Konsthalls verkstad. De har inspirerats av Judith Scotts skulpturer och Laura Lamiels installationer. Brukarna har sammanfogat föremål med garn och tråd och knutit in hemliga budskap i sina objekt. Under Maria Lindbergs utställning skapades med linjer och verktitlar. De har också tecknat labyrinter och knutar. Jacqueline de Jong inspirerade till att sätta samman bilder på olika teman, som ett sorts collage. Utställningen Inuti presenterar de etablerade gruppernas sammanfogade objekt, ofta i bokens form. Passagen och Valborg DV visar ramade bilder samt stora tryck.

KONSTLYFTET – ett samarbete mellan Daglig verksamhet LSS Annexet, Bokbytet, Butik Holmgången, Fabriken, Geijersgatan, Getgatan, Kronan, Kulladal, Kulturhuset Teamus, Lindeborg, Linnéhuset, Pappersmakarna, Passagen, Redaktionen och Valborg samt KKV Grafik Malmö och Malmö Konsthall

SYDSVENSKANS SALONGER
Onsdag 10.4 kl 18–19

Inleds med presentation av SPEED 2 kl 17.30
Utställningshallen

Hur speglas det dagspolitiska läget i samtidskonsten, och kan den få oss att förstå något om vår politiska historia? Sydsvenskans salonger är ett nytt samarbete mellan Malmö Konsthall och Sydsvenskan där diskussioner om vår omvärld tar avstamp i konsthallens utställningar.

Onsdagen den 10 april kl 18–19 ges ett samtal mellan Bengt Norborg, utrikeskorrespondent och programledare för SVT:s Korrespondenterna, Tomas Ries, docent i säkerhet och strategi, Försvarshögskolan i Stockholm, och Anna Davour, fysik- och astronomiredaktör på tidskriften Forskning & Framsteg. Samtalsledare är Heidi Avellan, politisk chefredaktör på HD/Sydsvenskan.

Inbjudna gäster kommer, liksom den aktuella utställningen SPEED 2, att tala om allmänna hotbilder som stegrande klimatångest och paranoia, och visa på likheter mellan det världspolitiska klimat som rådde under det kalla kriget, och det som råder idag.

Observera att evenemanget inleds 17.30 med en introduktion till utställningen SPEED 2 av Mats Stjernstedt, chef Malmö Konsthall.

Ett samarrangemang med Sydsvenskan.
Fri entré med begränsat antal platser.

Bilder: Bengt Norborg. Foto: Marco Nilson; Tomas Reis. Foto: Rickard Kilström; Anna Davour. Foto: Privat

KORTFILMER AV LESLIE THORNTON
Söndag 7.4 kl 15

C-salen

Den amerikanska konstnären Leslie Thornton, som medverkar i utställningen SPEED 2, har arbetat med film sedan 1975. Hon undersöker i sina filmer hur mening kan skapas, produceras och distribueras genom och inom media. Thornton har sagt: ”Jag ser det som om jag skriver med media och jag gör betraktaren till en aktiv läsare, inte en konsument. Målet är inte en produkt utan att dela tankar.” Hennes episka serie Peggy and Fred in Hell (1984–2014) har blivit mycket omskriven. Här presenteras ett urval av hennes experimentella kortfilmer.

Jennifer, Where Are You?, 1981 (10 min.)
Peggy and Fred in Hell: The Prologue, 1985 (21 min.)
Strange Space, 1993 (4 min.)
The Last Time I Saw Ron, 1994 (12 min.)
Barbie Melts, 2017 (11 min.)
Courtesy konstnären och Rodeo, London/Pireus

Samarr. IFEMA – International Female Film Festival Malmö
Fri entré, men begränsat antal platser.

Bild: Leslie Thornton, Jennifer, Where Are You?, 1981 (stillbild). 16 mm-film överförd till digital video. Courtesy konstnären och Rodeo, London/Pireus

HELGVERKSTAD: SPEED 2
Lördagar & söndagar 16.3–26.5
kl 13–16.30

K-salen

Öppen verkstad för stora och små. Inspireras av utställningen SPEED 2 och skapa själv. Inleds med visning kl. 13.

Gratis. Ingen föranmälan, men begränsat antal platser.
Välkommen!

OBS uppehåll påskafton och påskdagen 20.4 och 21.4
27.4, 28.4  Helgverkstad special, mer information kommer.

Bild: Leslie Thornton. Cut From Liquid to Snake, 2018. HD Video, 27 min (stillbild). Courtesy konstnären & Rodeo, London/Pireus

GUIDAD VISNING MED IDA BÖRJEL
Onsdag 27.3 kl 19

Utställningshallen

Följ med poeten i en specialkomponerad visning av SPEED 2. Ida Börjel snitslar en bana genom utställningen och märker ut valda konstverk med diktuppläsning, instick och vidare funderingar.

Ida Börjel är född 1975 och bosatt i Malmö. Hon debuterade 2004 med debutantprisbelönade Sond och har efter det utkommit med ytterligare fyra diktsamlingar med en nyfikenhet för språket och världen utanför litteraturen. Med ett tydligt politiskt tilltal lyckas Börjel fånga vår kollektiva känsla och hågkomst av splittring och skuld, språkets makt och manipulativa förmåga. För diktsamlingen Ma nominerades Börjel till Augustpriset och hon finns översatt till över tio språk.

Börjel är en av fem poeter som medverkar med nyskriven text i trycksaken SPEED 2 / Konst → Litteratur. Trycksaken, som är gratis, är ett samarbete med Biblioteken i Malmö.

Fri entré, men begränsat antal platser.

Ida Börjel. Foto: privat

SPECIALVISNING: SPEED 2
Lördag 16.3 kl 14

Utställningshallen

Presentation av den nya utställningen SPEED 2 med curatorerna Fatima Hellberg och James Richards och konstnärerna Terence McCormack och Tolia Astakhishvili samt konsthallschef Mats Stjernstedt.

Fri entré, men begränsat antal platser.

Bild: Horst Ademeit, 0551, 11.04.1992, polaroid med anteckningar (detalj). © Estate of Horst Ademeit / Delmes & Zander, Cologne

Utskriftsversion