VISNING OCH SAMTAL: Martin Gustavsson
Lördag 25.9 kl. 14

Utställningshallen

Martin Gustavsson, konstnär London/Stockholm, reflekterar över Leonilsons konstnärliga verksamhet och utställningen Drawn: 1975–1993 i samtal med konsthallschef Mats Stjernstedt.

Martin Gustavsson, född 1964, är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och verksam i London och Stockholm. Han har sedan 1990-talet ställt ut internationellt. Just nu visas hans verk på Sothebys i Stockholm och flera av hans verk ingår i bland annat Moderna Museets samlingar.

Hans konstnärskap gestaltar bland annat ämnen som åtrå, skönhet, skörhet och förgänglighet. Återkommande teman i hans konst är censur, förbud och fördomar i homofoba samhällsstrukturer.
Foto: Liam Daniel

Bild: Martin Gustavsson. Foto: Liam Daniel

Utskriftsversion