Le petit touriste_10-16_cut

FILMVISNING: Joëlle de La Casinière
Söndag 25.8 kl 15

C-salen

Den franska konstnären och filmskaparen Joëlle de La Casinière kommer att presentera några av sina experimentella kortfilmer. Över 130 av Joëlle de La Casinères fantastiska collages, Tablotins (1970–2014), och hennes verk Tablotins musiqués (2018) visas för närvarande i sommarutställningen Three Moral Tales tillsammans med 20 av hennes artist’s books.

Filmvisningen inleds med ett samtal mellan Joëlle de La Casinière och konsthallschef Mats Stjernstedt.

Fri entré och begränsade platser.

Bild: Joëlle de La Casinière, Le petit touriste, Peru 1975. Stillbild från film.

Utskriftsversion